Ďakujem sponzorom za ich finančnú podporu a pomoc.
 

Slovanet - poskytovateľ služieb internetu na Slovensku.
 

Total Sport s.r.o. - distribúcia doplnkov výživy.

 


EXHIBIČNÉ VYSTÚPENIA

Pre záujemcov ponúkam exhibičné vystúpenia a účasť na rôznych udalostiach, slávnostiach, či športových podujatiach.

PORADENSTVO A KONZULTÁCIE

Pre záujemcov ponúkam aj poradenstvo a konzultácie v oblasti kulturistiky a posilňovania.