Ďakujem sponzorom za ich finančnú podporu a pomoc.
 

Slovanet - poskytovateľ služieb internetu na Slovensku.
 

Total Sport s.r.o. - distribúcia doplnkov výživy.

 


PETER KOVÁČIK
kvalifikovaný tréner kulturistiky a fitness
- osobný tréner
- tréningový plán
- stravovací plán

mobil: +421 904 152293
e-mail: kovacik.peter@zoznam.sk

MANAŽER: ING. VLADIMÍR SOTÁK, ml.
mobil: +421 903 500055
e-mail: sotak.vlado@zelpo.sk